Page 4 - 2 Mülk Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
P. 4

TAŞINMAZA İLİŞKİN BİLGİLERİN


          ELDE EDİLMESİNDEN DEĞERLEMEYE KADAR OLAN


                       SÜRECİN KAPSAMI


                      HUKUKSAL BİLGİLER


                          Tapu Sicili


                          İmar Planları
      TEKNİK BİLGİLER                        EKONOMİK BİLGİLER


      Halihazır Harita

      Kadastro Haritası                       Emlak Vergisi Beyanı
      İmar Planı                          Tapu Alım-Satım Değeri

      Vaziyet Planı                         Değerleme Şirketlerinin

      Mimari + Statik +                       Raporları

      Elektrik + Mekanik+                      Mahkeme Kararları

      Peyzaj +                           Bilirkişi Raporları

      Çevre Düzenleme ve                      V.d

      Altyapı Projeleri
   1   2   3   4   5   6   7   8   9