Page 7 - 2 Mülk Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
P. 7

DEĞERLEME RAPORU HAZIRLAMA SÜRECİ
 TAPU SİCİL MÜDÜRYÜĞÜNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR                   DEĞERLEME
 TAPU SİCİL MÜDÜRYÜĞÜNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR


                                         PİYASA ARAŞTIRMASI
 PARSELİN YASAL KONUMUNU SORGULAMA
                                    -EMLAKÇILAR
 -ADRES BİLGİSİ (TABELALAR, NİRENGİ NOKTALARI)             -MAL SAHİPLERİ
 GÜNCEL TAPU BİLGİLERİNİN EDİNİMİ MÜLKİYETİ PROJESİNİ  -ELDEKİ HARİTALARA VE DİĞER BELGELERE GÖRE APLİKASYON (ŞEKLİ -  -MUHTAR & ESNAF & AHALİ

 - TAPU BİLGİLERİ SORGULAMA  (KAT İRTİFAKINA ESAS PROJE) İNCELEME KONUMU - BÜYÜKLÜĞÜ) -İNTERNET ARAŞTIRMASI
 -GPS KULLANIMI                            -ENDEKSLERİN İNCELENMESİ
 -TAKYİDAT SORGULAMA  - YASAL KONUM TESPİTİ     *GPS İLE KOORDİNAT VERİLERİNİN ALINMASI  -DEĞERLEME UZMANI ARŞİVİ

 -MÜLKİYET SORGULAMA - YASAL BÜYÜKLÜK TESPİTİ    *GPS İLE ÇEVRİM YAPILARAK YASAL KONUM TESPİTİ BİNA TESPİTİ                                  İKAME MALİYET YÖNETİMİ
 İLGİLİ BELEDİYEDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR
                                 -ARSA YAPILANDIRMALARI BİNA YOL PEYZAJ ANALİZİ
                                 -YAPILANDIRMA MALİYET BEDELİ TAKDİRİ
                                 -BAYINDIRLIK BAKANLIĞI VERİLERİ VE İNŞAAT FİRMALARI VERİLERİ
 YASAL KONUM TESPİTİ                       -ESKİMİ ORANI
 PARSEL KONUMU VE ADRES TESPİTİ -PARSELDEKİ BİNANIN VAZİYET PLANINA UYGUNLUK TEYİDİ  -DÜZELTME

 -NUMARATAJ SERVİSİ  -VAZİYET PLANINA GÖRE BLOK KAT PLANINA GÖRE KATTAKİ KONUMU  -ARSA DEĞERİ VE TAKDİRE GÖRE YATIRIMCI KARI İLE
                                 TOPLAMA İŞLEMİNE GÖRE YÖNTEM SONUCU DEĞER TAKDİRİ
 -İMAR DURUMU  İMAR DURUMU İNCELEME  -KAT PLANINA GÖRE SINIRLARININ SORGULANMASI
 -HALİHAZIR HARİTA  -BEYAN EDİLEN YER DOĞRU BLOKTA Mİ DOĞRU KATTA MI
 -ÇAPLI KROKİ                                     GELİR İNDİRGEME YÖNTEMİ
 -PROJE - VAZİYET PLANI  -İMAR YETKİSİNİN SORGULAMA  YASAL BÜYÜKLÜK VE SINIRLARIN TESPİTİ
 -HAVA FOTOĞRAFI  -PLANLARA GÖRE PARTİLERİN KONUMU          -GELİR TAHMİNİ (KİRA VEYA TİCARİ FAALİYET GELİRİ)
 -EKSİKSİZ ADRES TESPİTİ (PLAN DIŞI PLAN DAHİLİ ) -ÖLÇÜM VE GÖZLEM SONUCU YASAL ALANLARININ MEVCUDİYETİNİN  -BRÜT KİRA ÇARPANI
 -PLAN YÜRÜRLÜKTE Mİ ? İPTAL Mİ ?  TEYİDİ İLE PROJEYE AYKIRI ALANLARIN TESPİTİ  -NET GELİR TAKDİRİ VE KAPİTALİZASYON ORANI TAKDİRİ
 -İMAR HAKKI (LEJAND,TAKS, KAKS,  İMAR ARŞİV DOSYASI İNCELEME -BİNADA, BAĞIMSIZ BÖLÜMDE BÜYÜTME TECAVÜZÜ VAR MI ?  -YÖNTEM SONUCU DEĞER TAKDİRİ
 HMAX,PLAN NOTLARI)
 -YAPI RUHSATI  -VAR İSE NERELERDE ?
 -İSKAN BELGESİ  -KAÇAK KAT MEVCUT MU ?
 -MİMARİ PROJE  -BİNANIN YIKIM MEVCUT MU ?
 -RESMİ YAZIŞMALAR -STATİK RİSK YARATIR MI ?              3 YÖNTEM SONUCU HESAPLANAN DEĞERLER İLE
 DAVALAR, ZABITLAR,                           TOPLANAN TÜM VERİLERİN ANALİZİ ALINACAK
 ENCÜMEN KARARLARI (YIKIM PARA CEZASI V.B) BİNA TESPİTİ VE FOTOĞRAFLAMA KARAR VERİLEN DEĞERLERİN BELİRLENMESİ

   -KULLANIM TESPİTİ (MAL SAHİBİ, KİRACI, İŞGALCİ)
   -KULLANIM - İŞLEV TESPİTİ (YASAL KULLANIM, YASA DIŞI KULLANIM,
    KONUT = İŞYERİ)                         RAPOR METNİNİN HAZIRLANMASI
   -FOTOĞRAFLAMA
 SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR         SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR                        DEĞER TAKDİRİNİN İLGİSİNİ SUNUMU
   2   3   4   5   6   7   8   9