Hizmetlerimiz

DEĞERLEME YAPTIĞIMIZ VARLIKLAR

 • Binalar ve Konutlar
 • Arsalar ve Araziler
 • İş Merkezleri
 • Alışveriş Merkezleri ve Plazalar
 • Oteller ve Turistik Tesisler
 • Devremülkler
 • Depolar
 • Fabrika ve diğer üretim tesisleri
 • Makine ve Teçhizat
 • Akaryakıt Satış İstasyonları
 • Gemi Değerleme
 • Gayrimenkul Projeleri
 • Gayrimenkule Dayalı Hak ve Faydalar

HİZMET ALANLARIMIZ

 • Gayrimenkul Değerlemesi ve gayrimenkul geliştirme projelerine danışmanlık
 • Banka ve finans kurumlarınca krediye teminat olarak alınacak gayrimenkullerin değer tespiti
 • İflas ve hacizlerde ilgili mercilere gayrimenkul değer tespiti
 • Banka kredilerinden doğan ipoteklerin paraya çevrilme aşamasında, bankalarca satın alınabilecek gayrimenkullerin değer tespitleri
 • Bayilik teminatlarında ve sermaye artırımlarında gayrimenkullerin değer tespiti
 • Şirketlerin ortaklık kurma ve ayrılma dönemlerinde mevcut gayrimenkullerin değerlendirilmesi
 • Toplu Konut İdaresi kaynaklı kredilerde değerleme, situasyon ve hakediş taleplerinde rapor tanzim edilmesi
 • İlgili resmi kurum ve kuruluşlardan belge temin etmek sureti ile ekspertiz ve değerleme raporlarının Uluslararası Standartlarda hazırlanmasının sağlanması
 • Ekspertiz ve değerleme raporlarının gizlilik esası ile arşivlenmesinin ve belli sürelerde güncellenmesinin sağlanması
 • Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Projelerine danışmanlık