Kurumsal

Hakkımızda

Mülk Kurumsal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. gayrimenkul değerleme ve gayrimenkul alanında danışmanlık hizmeti vermek amacıyla 17.10.2011 tarihinde Ankara’da kurulmuştur..
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri: VIII No: 35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Gayrimenkul Değerleme Hizmeti verecek şirketler ile bu şirketlerin kurulca listeye alınmalarına ilişkin esaslar hakkında tebliğ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere şirketimiz 16/12/2011 tarihinde Kurulca listeye alınmıştır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07.03.2013 tarih ve 5231 sayılı Kararı ile şirketimize Bankalara “ Gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti yetkisi verilmiştir.
Şirketimiz, konusunda yetkin ve deneyimli uzman kadrosuyla, özel şahıs/şirketlere, kamu kurum/kuruluşlarına, bankalara, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına, gayrimenkul geliştirme firmalarına, hukuk bürolarına, finansal kiralama şirketlerine, sigorta ve reasürans şirketlerine, belediyelere, bağımsız denetim şirketlerine, aracı kurumlara, vakıflara ve SPK mevzuatına tabi olan şirketlere uluslararası standartlarda raporlama ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Hizmet kalitesini yükseltmek ve karşılaşılan sorunları kısa sürede çözümlemek amacıyla şirket merkezimiz Ankara dışında İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep, Samsun, Erzurum, Eskişehir illerinde Bölge Müdürlükleri açılmıştır.Şirketimiz Türkiye genelinde hizmetine devam etmektedir.

VİZYONUMUZ

Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde sağlam bir iradeyle ilkeli ve özverili bir bakış açısıyla çalışmak,detaylı ve titiz bir şekilde hiç bir etki altında kalmadan hizmet vererek gayrimenkul değerleme sektöründe doğru ve örnek bir firma olmayı sürdürmektir.

MİSYONUMUZ

Yenilikçi bir yaklaşımla hızla gelişen sektörde doğru saptamalar yaparak kurumsal anlayışa sağlam bir temel oluşturmak ve bu temelin üzerine ilkelerini bir anıt gibi inşa etmektir.

BELGELERİMİZ

SPK Belgesi

BDDK Belgesi

BDDK-2 Belgesi

Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi

Marka Tescil Belgesi

Şirket Ortakları

1954 yılında Ankara’da doğdu.Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık bölümünden 1976 yılında mezun oldu. US mimarlık bürosunda stajyer olarak çalıştıktan sonra, Yol Su Elektrik (YSE) Genel Müdürlüğünde mimar olarak çalışma hayatına başladı. YSE ,Toprak İskan ve Topraksu Genel Müdürlüklerinin birleşmesiyle 1984 yılında oluşturulan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde sırası ile ;Kayseri İnşaat ve İskan Şube Müdürü, Genel Müdürlük Köyiçi inşaat Daire Başkanlığında Yapı Malzemeleri Şube Müdürü, Çorum Köy Hizmetleri İl Müdürü, Genel Müdürlük Köyiçi inşaat Daire Başkanlığında İnşaat İşleri Şube Müdürü ve Etüd-proje Daire Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Görevi esnasında muhtelif inşaatların (idare binası,lojman,atölye,ambar,iskan evleri,yeni köy yerleşim yerlerine kredili konut yapımı,yol,köprü,içme suyu,sulama kanalı,gölet v.s.)metraj, keşif-maliyet hesabı,ihale,hakediş,geçici ve kesin kabul işlemlerinde bulundu.Köy gelişme alanlarının ve yeni yerleşim yerlerinin hazine arazilerinden tahsisi ve tescili, imar planları ve parselasyon çalışmalarının yapılarak hak sahiplerine dağıtılması; Hizmet alanına giren konularda gerek duyulan kamulaştırma çalışmalarının yapılması işlemlerini yürüttü. Kurumun çeşitli binalarının değerleme komisyonlarında yer aldı. Kurum dahili ve Adli Bilirkişiliklerde bulundu,İcra Müdürlüklerinde Gayrimenkul Değer tespiti Komisyonlarında görev yaptı.17 Ağustos 1999 Depreminde Sakarya ilinde çadır kent ve prefabrik konutların yer tespiti ve altyapı çalışmalarında bulundu.Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunda “Köy ve Köylü sorunları ve çözüm yolları” konulu araştırma ve inceleme raporunun hazırlanmasında kurum temsilcisi olarak görev yaptı.8.Beş yıllık Kalkınma Planı için oluşturulan-Mevzuat ve Yasal Düzenlemeler-Kırsal içme suyu ve Kanalizasyon- Konut Sektörü Özel ihtisas Komisyonlarında görev aldı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılması sonrası, Tarım Bakanlığı bünyesinde bir süre görev yaptıktan sonra 2008 yılında emekli oldu. 2008 yılında SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Sertifikasını alarak, Yatırım Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.de çözüm ortağı, Emsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.de değerleme uzmanı-denetmen olarak görev yaptı ve 17.10.2011 tarihinde kurulan Mülk Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ nin kurucu ortakları arasında yer aldı. Halen Mülk Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,Genel Müdürlük ve Sorumlu Değerleme Uzmanı görevini sürdürmektedir.İyi derecede ingilizce bilmektedir.

1972 yılında Sivas’ta doğdu. Muğla Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladı. Mikro Elektrik Elektronik Tic. Ltd. Şti. Şirket Kurucu ortakları arasında yer almıştır. Domino Gayrimenkul Değerleme Şirketi ve ABC Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’de Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı görevlerinde bulundu. Ankara Grup Gayrimenkul Değerleme Ltd. Şirketinin Kurucu ortaklarındandır. 17.10.2011 tarihinde kurulan Mülk Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ nin kurucu ortakları arasında yer almıştır. SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanı sertifikasına da sahip olan Şahin Metin halen Mülk Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sorumlu Değerleme Uzmanı görevini sürdürmektedir.

1974, Çorum Merkez doğumludur. 1999 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesinden Harita Mühendisi olarak mezun olmuştur. Bu tarihten itibaren Serbest Harita Mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. İnşaat, Planlama, halihazır haritalar, Parselasyon Planları, Köy gelişim planları ve 18. Madde Uygulamalarında iş bitirim vardır, haricen tarım ve hayvancılık alanlarında faaliyetleri devam etmektedir. 2008 yılından itibaren Gayrimenkul Değerleme faaliyetlerini sürdürmekte olup 2018 yılında SPL Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Sertifikasını almıştır. T.M.M.O.B Harita Mühendisleri ve Ticaret Sanayi Odası üyesidir. 2004-2007 yılları arasında Kızılay Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (Genel Sekreterlik) görevini yürütmüştür. 2006-2011 yılları arsası Çorum İl İnsan Hakları Kurulu üyeliği yapmıştır. Halen Mülk Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Sorumlu Değerleme Uzmanı görevini sürdürmektedir.İyi derecede ingilizce bilmektedir.

1986 yılında Kayseri de doğmuştur. 2010 yılında Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesinden Çevre Mühendisi olarak mezun olmuştur. 01.12.2011 tarihinden itibaren Mülk Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. de Değerleme uzmanı /Denetmen olarak görev yapmıştır.Halen Mülk Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Genel Koordinatör ve Sorumlu Değerleme Uzmanı görevini sürdürmektedir