Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

BAŞVURU SAHİBİNİN

Adı Soyadı .................................................................................................
TC Kimlik / Pasaport No .................................................................................................
E-posta Adresi .................................................................................................
Telefon Numarası .................................................................................................
Posta Adresi .................................................................................................

TALEP DETAYLARIİşbu başvuru formunda belirttiğim talepler doğrultusunda, şirketinize yapmış olduğum başvurunun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma yukarıda belirttiğim elektronik posta adresi kanalı ile bilgi verilmesini talep ederim.
Ad Soyad .................................................................................................
Tarih .................................................................................................
İmza .................................................................................................


Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir. Başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra
Mülk Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş Ehlibeyt Mah.Ceyhun Atuf Kansu Cad.Gözde Plaza Kat:1 No:130/41 Çankaya/ANKARA
Adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak şahsen veya noter kanalıyla iletebilir veya mulkgd@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta(KEP) adresine elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Sistemimizde e-posta adresiniz mevcut ise sistemdeki e-posta hesabınız ile info@mulkgd.com.tr adresine “KVKK Başvuru” konu başlığı ile gönderebilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu İndir